Vybrané reference

2019

PEC B-101

Rekonstrukce pece B-101 jednotky Styren III, SYNTHOS Kralupy, CZ, radiační hady: A - vstupní kolektor ø 457, 2 x 12,8 mm, A358Gr.304H, trubky Centralloy - HP40Nb+micro, výstupní kolektor ø 508 x 18 mm, Alloy 800HT + B - vstupní kolektor ø 508,13,2 mm, A358Gr.304H, trubky 88,9 x 6,35 mm Centralloy - HP40Nb+micro, výstupní kolektor ø 609,6 x 17,5 mm, Alloy 800HT; provozní teplota radiačních hadů 900 – 1200 °C; konvekce: vstupní kolektor ø 406,4 x 12,7 mm, A106 Gr.B, trubky ø 88,9 x 5,49 mm, výstupní kolektor ø 457,2 x 12,8 mm, A358 Gr304H; přechodové potrubí: Alloy 800HT

2018

VSTUPNÍ KOLEKTORY REFORMINGU

Vstupní kolektory jednotky parního reformingu H501 na výrobu čpavku, Yara Sluiskil, bezešvé trubky 355,6 x 27,3 mm / 457,2 x 33,45 mm A312 TP321H, pigtaily 42,16 x 3,11 mm Incoloy 800H

2018

4 REGENERAČNÍ PECE

4 ks válcových regeneračních plynových pecí pro Zohr Development Project, Egypt, trubky 141,3 x 9 mm, CS A335 Gr.P22

 

2018

PEC 4-H01 ATMOSFÉRICKÉ DESTILACE

Pec 4-H01 for PU-001 (25 x 7 x 40 m, 800 tun) jednotky atmosférické destilace PU-001, Basrah refinery, Irák, trubky 8“SCH40 (219,1 x 8,18) A335 P9

2017

PEC REGENERACE OLEJŮ

Pec regenerace olejů 2D-400, Puralube/Alttröglitz, Německo (vč. vyzdívky a montáže), trubky 76,1 x 7,1 - A316TP347H (1.4550)

2017

ND PECE 2512-H03

Radiační hady, kolektory, potrubí a další ND pece 2512-H03 katalytického reformingu, Unipetrol Litvínov, radiační hady – sekce I. ø 51 x 5 mm, sekce II. ø 76,1 x 7,1 mm A335 P9, vstupní kolektory ø 406,4 x 16,66 mm, A335 P22, výstupní kolektory ø 610 x 38,89 mm A335 P22

REFERENČNÍ LISTINA

MBNS – International, spol. s r.o.
Křižíkova 2984/68f
612 00 Brno, Czech Republic

mbns@mbns.cz
tel.: +420 533 339 200
fax: +420 533 339 210

QMSLlyods

Keywords - References

ocelová konstrukce, navoiy fertilizer, unf project, kouřovody, apex ht, transportní rámy, prefabrikace potrubí, siemens, header boxy, konvekce, metanolu, pigtaily, předehřívací pec, separační pec, stabilizační pec, rotor k parní turbíně, přehřívač páry, válcová pec, vyzdívaný kolektor, sterilizátor, nádrže, trubkový had, předehříváky, odplyňovač, výměníky, radiační trubkový systém, pláště výměníků, tedom, autokláv, nerezové nádrže, vzduchový předehřívač, míchací nádrž, dvouplášťové poklopy, vakuové pece, kotel, ekonomizéry, odfuky, ohřívací pec, kotlový buben, spalovací pec, potrubí přivaděče, pec, atmosférické destilace, vzduchové přehříváky, přehřívač paroplynné směsi, komora, plášť výměníku, plynové kotle, komíny, spalovací komora, hrsg kotel, trubkový svazek, expander, parní předehřívač, sušící zařízení, sosnogorsk, skelet pece, komíny, spalovací komora, kyseliny dusičné, dusičnanu amonného, azot fergana, koksovací pece, startovací pec, tepelné výměníky, chladiče, trubkové svazky, reakční sekce