Povrchové úpravy a tepelné zpracování kovů

V rámci povrchových úprav kovů nabízíme tryskání a nátěry uhlíkatých ocelí.

Provádíme také lokální tepelné zpracování kovů. 

S dotazy a poptávkami se, prosím, obracejte na pana Františka Horníčka - hornicek@mbns.cz +420 533 339 253. 

TRYSKÁNÍ UHLÍKATÝCH OCELÍ

tryskání

K tryskání uhlíkatých ocelí používáme technologii tryskací box 4000 x 4000 x 14000 mm, přičemž max. hmotnost oceli určené k tryskání je 70t/ks.

Nabízíme přetryskávání již dříve tryskaných povrchů, tryskání rovných a zpracovaných tabulí plechu, tryskání těžkých a středních ocelových konstrukcí a svařenců, tryskání plošin, stropů a den pecí, tryskání lehkých ocelových konstrukcí a repase ocelových konstrukcí.

NÁTĚRY UHLÍKATÝCH OCELÍ

nátěry

Pro mokré nátěry používáme lakovací kabinu. Tyto technologie umožňují splnit velmi náročné požadavky na lakování tlakových nádob.

Dále provádíme ruční nátěry a stříkání ocelových konstrukcí, svařenců, tlakových nádob a dalších výrobků z uhlíkatých ocelí.

Max. hmotnost ocelí určených k nátěrům je 70t/ks.

Ukázky různých nátěrů:

nátěr

nátěr

nátěr

nátěr 

LOKÁLNÍ TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Nabízíme tepelné zpracování materiálu pomocí žíhacího zařízení WELDOTHERM STANDARD EUROPA 82-12. Tato série žíhacích zařízení byla vyvinuta, aby vyhověla zvýšeným požadavkům zákazníků. Tedy tak, aby byly předehřívací a žíhací práce prováděny s maximální přesností, ale nemusely být řízeny komplexní programové profily tepelného zpracování.

Cíl:

 • Žíhání na odstranění vnitřního pnutí - cílem tohoto postupu je odstranit nebo snížit vnitřní pnutí materiálu, které vzniklo důsledkem předchozího zpracování (tváření, svařování, obrábění, nerovnoměrné chladnutí po odlití). Teplota ohřevu je 500 až 650 °C. Ohřevem dojde ke snížení meze kluzu materiálu natolik, že vnitřní pnutí vyvolá místní plastickou deformaci krystalů a tím jejich uvolnění.
 • Normalizační žíhání - je nejčastěji používaným a nejdůležitějším postupem. Většinou se používá pro podeutektoidní oceli. Jeho cílem je dosažení rovnoměrné a jemné struktury bez vnitřních pnutí a s dobrými mechanickými vlastnostmi. Žíhání je založeno na skutečnosti, že při překrystalizaci feritu a perlitu na austenit dojde k výraznému zjemnění zrna oceli. Teplota ohřevu je 750 až 900 °C. Prohřátí musí být dostatečně dlouhé, aby vznikl homogenní austenit. Potom se materiál ochladí na vzduchu. Během nerovnovážné překrystalizace austenitu na ferit a perlit se jemná struktura zachová.

Vybavení:

 • dvanáct plně automatických programovacích regulátorů a 12-ti kanálový zapisovač teploty
 • programové regulátory TC 80 lze naprogramovat a mají paměťová místa, kam lze uložit až 6 programů k opakování v jakoukoliv dobu
 • lze je vzájemně propojit, tudíž mohou být realizována i náročná tepelná zpracování
 • ke kontrole odběru proudu každého jednotlivého regulačního okruhu slouží vestavěné ampérmetry

Bezpečnostní zařízení:

 • kontrola provozní teploty transformátoru s nuceným odpojením při přetížení
 • nucené ofukovací chlazení
 • rázový nouzový vypínač
 • dotykové napětí maximálně 30 V vůči zemi
 • inicializace FI 300 mA
 • samostatné jištění každého topného okruhu výkonovými pojistkami

bezpecnostni zarizeni

Technické provedení:

Technické provedení je postaveno na kvalitním zařízení, vysoce kvalifikovaných pracovnících a svědomitém přístupu k žíhání. Popis postupu tepelného zpracování:

 • příprava tepelného zpracování (přistavení zařízení, navaření termočlánků, omotání odporových deček a kompletní izolace)
 • provedení tepelného zpracování v požadovaném rozsahu tj. teplota/čas
 • vystavení protokolu včetně žíhacího diagramu

Technické parametry:

 • výkon u doby zapnutí 100% = 82kW
 • připojovací hodnota = 400V - 119A ; 500V – 95A
 • řídicí napětí = sériově 230V, 50Hz
 • primární přípojka = kabel 4x35 mm2, délka 5m, zástrčka CEE 125A
 • programový regulátor = TC 80
 • počet regulovaných okruhů = 6 - 12
 • spínací proud pro regulační okruh = 6x135A + 6x90A
 • zapisovač teploty = BH 60-12
 • rozměry Š x V x H = 900 x 1300 x 800 mm
 • hmotnost = 490 kg

Popis a charakteristika žíhacího zařízení STANDARD EUROPA 82-12:

 • spadá do kategorie elektricky odporových ohřevů
 • elektrické odporové ohřevy představují univerzální řešení pro různé aplikace tepelného zpracování v průmyslových provozech anebo pro venkovní použití při montážních svářečských pracích
 • při tomto procesu je teplo přenášeno na zpracovávaný díl řízeným vyzařováním v předem nastavených hodnotách
 • použití termočlánku pod každým topným prvkem zamezuje lokálnímu přehřátí, které může způsobit nežádoucí změny struktury materiálu

popis standart EU

Výhody řízených elektrických ohřevů:

 • řízené elektrické ohřevy poskytují možnost přesného dávkování vneseného tepla do svařence podle technologických požadavků základního materiálu
 • náběh teplot lze nastavit s přesně definovaným požadavkem podle síly materialu
 • udržení teploty na požadovaných hodnotách, při svařování udržení interpass teploty
 • řízené ochlazování svařeného dílce (dodržení teplot dle IRA, ARA diagramu)
 • možnost tepelného zpracování svařence dle technologického postupu s průkaznou deklarací parametrů tepelného zpracování (výtisk z grafického záznamníku anebo uložení na paměťovém médiu)

MBNS – International, spol. s r.o.
Křižíkova 2984/68f
612 00 Brno, Czech Republic

mbns@mbns.cz
tel.: +420 533 339 200
fax: +420 533 339 210

QMSQMS