Výrobní haly

CELKOVÁ PLOCHA 40 000 m2
ZASTŘEŠENÁ VÝROBNÍ PLOCHA 17 000 m2

A
administrativa (management, ekonomika,
obchod, OŘJ, konstrukce + technologie)

1
2a
2b
3
4
5a
5b
7
obrobna
svařovna (automaty)
mechanická a tvářecí dílna
potrubárna
zámečnická a montážní dílna
čistá montáž
zámečnická a montážní dílna
těžká montáž, expedice
Z
NDE (RTG)
6a
6b
T
lakovna
lakovna
tryskárna
S
SC
SO
J
sklady
uzavřený sklad
otevřený sklad
šrotové hospodářství
B
U
brusírna + výdej nářadí
údržba + výdejna
E
P
trafostanice
parkoviště

MBNS – International, spol. s r.o.
Křižíkova 2984/68f
612 00 Brno, Czech Republic

mbns@mbns.cz
tel.: +420 533 339 200
fax: +420 533 339 210

QMSQMS